• Korzystaj z Systemu Informacji Prawnej LEX!
  Szukasz obowiązującego aktu prawnego. Może potrzebujesz aktu już nieobowiązującego lub czekającego na wejście w życie. Albo rozdziału czy paragrafu z Czytaj więcej
 • Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych
  Przedszkolakom i uczniom najmłodszych klas szkół podstawowych proponujemy udział w lekcjach bibliotecznych, które organizujemy w Bibliotece dla dzieci Bibluś. Zajęcia Czytaj więcej
 • Cztery kawiarenki językowe i jedna szachowa
  Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza mieszkańców miasta Nowej Soli i powiatu do kawiarenek językowych.Proponujemy pięć kawiarenek: * rosyjską, którą prowadzi Halina Pawłowska Czytaj więcej
 • ACADEMICA to supernarzędzie, dzięki której masz dostęp do ponad 2 mln dokumentów - książek i czasopism naukowych
  ACADEMICA to supernarzędzie, dzięki której masz dostęp do ponad 2 mln dokumentów - książek i czasopism naukowych. Oto kolejny dowód, że Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Setki tysięcy przeczytanych książek, dziesiątki tysięcy aktywnych czytelników... To efekt dotychczasowych czterech edycji ogólnopolskiego konkursu ,,Wielkiej Liga Czytelników". 25 listopada rozpocznie się jego piąta odsłona i po raz piąty czeka na swoich nowych uczestników. Kogo dokładnie? Przedszkolaków, uczniów szkół specjalnych i uczniów wszystkich szkół podstawowych (tu wyróżniamy dwie kategorie: klasy 1-4 i klasy 5-8), w naszym przypadku działających na terenie powiatu nowosolskiego.
Choć to jubileusz i marzeniem organizatorów było świętowanie go z wielkim rozmachem, niestety ze względów finansowych i organizacyjnych, w tym roku zmuszeni oni byli nieco zmienić formułę WLC. Najkrócej sprowadza się ona do tego, że tegoroczny konkurs rozgrywany będzie do etapu powiatowego. Tegoroczną nowością jest to, że przedszkola, szkoły podstawowe i specjalne, ponadpodstawowe (średnie i policealne) oraz biblioteki publiczne mogą się też starać się o Certyfikat placówki aktywnie promującej czytelnictwo.

Zgłoszenia
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy zgłosić się korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej www.wielka-liga.pl.
* W przypadku udziału w konkursie Wielka Liga Czytelników zgłoszenia wypełnione i podpisane przez dyrektora placówki należy dostarczyć do Koordynatora Powiatowego (w formie papierowej lub skanu).
* W przypadku ubiegania się o Certyfikat przedszkola, szkoły podstawowe, biblioteki publiczne i szkoły specjalne zaznaczają na formularzu zgłoszeniowym stosowną opcję ,,Deklaruję chęć udziału w projekcie Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników – Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo". Szkoły średnie i szkoły policealne zgłaszają chęć udziału poprzez stosowny formularz pobrany ze strony internetowej www.wielka-liga.pl w zakładce Certyfikaty. Po wypełnieniu należy go dostarczyć właściwemu Koordynatorowi Wojewódzkiemu.