Zasady korzystania z szachów plenerowych w Ogrodzie Sztuk

 1. Prawo do korzystania z szachów plenerowych mają osoby zapisane do Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 2. Szachy plenerowe udostępniane są po okazaniu pracownikowi Biblioteki "karty czytelnika".
 3. Udostępnione szachy, po zakończeniu gry, czytelnik zwraca pracownikowi Biblioteki.
 4. Szachy plenerowe przeznaczone są wyłącznie do gry.
 5. Podczas korzystania z szachów plenerowych czytelnik ponosi odpowiedzialność za właściwe ich użytkowanie.
 6. Za szkody wynikające ze zniszczenia lub zagubienia szachów plenerowych czytelnik zobowiązany jest wnieść opłatę. Wysokość opłaty szczegółowo określa Zarządzenie Dyrektora MBP w sprawie opłat pobieranych od czytelników za zniszczenie lub zagubienie szachów plenerowych.
 7. Zauważone podczas wypożyczania uszkodzenia szachów należy zgłosić pracownikowi Biblioteki. Niezgłoszenie usterek obciąża nimi czytelnika.
 8. Szachy udostępniane są w czasie otwarcia Biblioteki przez pracowników Oddziału dla Dzieci
 9. W okresie zamknięcia Ogrodu Sztuk (od listopada do marca) szachy plenerowe nie są udostępniane.

Czytelnia Ogólna

Mieści się na I piętrze Biblioteki Głównej. W zbiorach czytelni znajdują się książki popularnonaukowe oraz naukowe, z których czytelnik może korzystać na miejscu. Czytelnia posiada również sześć stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz możliwością skorzystania z drukarki i kserokopiarki. Jest to również czytelnia prasy.

Czytelnia Regionalna

Mieści się także na I piętrze Biblioteki Głównej. Zawiera zbiory dotyczące miasta i regionu, dwa stanowiska komputerowe oraz możliwość korzystania ze skanera.

Wypożyczalnia Multimedialna

Mieści się na parterze Biblioteki Głównej. W zbiorach wypożyczalni multimedialnej znajdują się płyty CD z muzyką rozrywkową i klasyczną, audiobooki oraz koncerty DVD.

Katalog biblioteczny OPAC

Umożliwia każdej osobie, posiadającej dostęp do Internetu, szybkie wyszukiwanie informacji na temat zasobów Biblioteki. Katalog biblioteczny OPAC dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:www.biblioteka.nowasol.pl
Na stronę WWW katalogu można dostać się klikając na stronie głównej Biblioteki ikonę OPAC, lub wpisując w przeglądarce adres: www.opac.biblioteka.nowasol.pl

Po wejściu do katalogu pojawi się okno wyszukiwania.
Najważniejsze informacje to:

 • Sygnatura – informacje, gdzie znajduje się książka;
 • Status – pole określające dostępność danej książki;

Oznaczenia niektórych skrótów:

BG – Biblioteka Główna,  
BGWyp – Wypożyczalnia w Bibliotece Głównej,
BGWM – Wypożyczalnia Multimedialna w Bibliotece Głównej,
BGCz – Czytelnia Biblioteki Głównej,
BGMg – Magazyn Biblioteki Głównej,
FWyp – Filia,
Oddz – Oddział dla Dzieci.

Wypożyczyć można jedynie egzemplarze mające status Dostępna.
Akcja – pole zawierające informacje o terminie zwrotu.
Po ustaleniu, że książka znajduje się w wypożyczalni (BGWyp) i posiada status Dostępna - należy odszukać ją na półce lub poprosić o pomoc bibliotekarza.
Jeżeli książka znajduje się w magazynie (BGMg) i posiada status Dostępna – należy poprosić bibliotekarza, aby zamówił książkę z magazynu (5-10 minut).

Logowanie na konto czytelnika (do katalogu OPAC)

Aby zalogować się na swoim koncie, należy kliknąć ikonkę Loguj w prawym górnym rogu. W okno logowania należy wpisać swój numer karty bibliotecznej oraz hasło nadane przez bibliotekarza. Po pierwszym zalogowaniu należy zmienić hasło. Po udanym zalogowaniu otworzy się okno wyszukiwania. Na górze pokażą się ikonki: SzukajNowościStrategiaKonto oraz Zamówienia. Aby wejść na swoje konto należy, po wybraniu ikonki Konto, ponownie podać hasło.

Karta Czytelnika

Otrzymuje ją bezpłatnie każdy czytelnik. Opłata za nową kartę (w przypadku zgubienia lub zniszczenia) wynosi 10 zł. Kartę należy okazać bibliotekarzowi przy każdym wypożyczeniu lub korzystaniu z czytelni.