Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Nowa Sól – Miasto.

Na mocy Porozumienia między Gminą Nowa Sól – Miasto i Powiatem Nowosolskim – od stycznia 2012 r. Biblioteka realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców miasta i powiatu nowosolskiego.

Miejską sieć biblioteczną tworzą jednostki organizacyjne Biblioteki:

a) Biblioteka Główna i Oddział dla Dzieci – ul. Bankowa 3

b) Filia – ul. 1 Maja 14

Główna siedziba Biblioteki mieści się w odrestaurowanym, zabytkowym, pięknie oświetlonym budynku przy ul. Bankowej 3. Tam również znajduje się Galeria pod Tekstem, sala spotkań autorskich, Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów oraz administracja. Tuż obok, w drugim budynku mieści się Biblioteka dla Dzieci. Całość otacza należący do Biblioteki duży park nazywany Ogrodem Sztuk, w którym znajduje się amfiteatrzyk oraz szachownica plenerowa i stoliki z blatami szachowymi.

Poprzez zastosowane rozwiązania architektoniczne obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Cały kompleks jest oświetlony, monitorowany i strzeżony przez firmę ochroniarską.

Gromadząc i udostępniając zbiory, organizując wystawy, spotkania autorskie, promocje książek i inne imprezy - służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i czytelniczych społeczeństwa, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury.

Biblioteka posiada własną komputerową bazę danych. Wprowadzone do OPAC (On-line Public Access Catalog) zbiory oraz dane czytelników, umożliwiają szybkie i wielostronne wyszukiwanie informacji w systemie PROLIB na temat zasobów biblioteki, zarówno czytelnikom, jak i każdej osobie posiadającej dostęp do Internetu.

Elektroniczny system biblioteczny, obsługujący gromadzenie, katalogowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, został sprzężony z systemem RFID, który usprawnia prace biblioteczne i chroni zbiory przed kradzieżą.

 Bibliotekarz służy czytelnikowi:

 • wskazując sposoby poszukiwań, zarówno na półkach jak i w bazie komputerowej
 • udzielając objaśnień dotyczących funkcjonowania Biblioteki i korzystania z połączeń internetowych
 • udzielając podstawowych informacji z różnych dziedzin wiedzy
 • służąc pomocą przy poszukiwaniach bibliograficznych, regionalnych oraz dotyczących przepisów prawnych
 • udzielając informacji ułatwiającej dotarcie do potrzebnych materiałów
 • pomagając wypożyczać książki
 • oprowadzając wycieczki i osoby zainteresowane po stałych i czasowych ekspozycjach Biblioteki.

Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Soli datuje się od 3 maja 1947 roku. To już 70 lat, a jednocześnie dwie ery. Swoje korzenie ma mocno osadzone w erze Gutenberga, a wkroczyła właśnie w Erę Informacji.

Pierwsza siedziba Biblioteki mieściła się przy ulicy Witosa, gdzie rezydowało również Muzeum Miejskie i redakcja „Gazety Zielonogórskiej”. Część książek pochodziła ze zbiorów Biblioteki Powiatowej w Kożuchowie, część z darów od mieszkańców miasta.

Wraz z przeniesieniem siedziby powiatu do Nowej Soli, w 1953 r. Biblioteka zaczęła pełnić funkcję placówki powiatowej. Równolegle rozwijała się w Nowej Soli sieć miejska.

W 1958 r. powołano Oddział dla Dzieci i stopniowo, funkcjonujące do 2010 r. cztery filie miejskie:

Filia Nr 1 przy ul. Głogowskiej 28,

Filia Nr 2 przy ul. Chrobrego 60,

Filia Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 62a,

Filia Nr 4 od 1983 r. przy ulicy1 Maja 18 c, w 2003 r. przeniesiona do lokalu przy ul. 1 Maja 14.

W 1964 r. Biblioteka otrzymała siedzibę przy ul. Parafialnej 2, gdzie funkcjonowała do grudnia 2010 r.

W 1975 r. wraz z likwidacją powiatów Biblioteka utraciła status placówki powiatowej.

Po przemianach w roku 1989 stała się instytucją podległą samorządowi gminy Nowa Sól Miasto.

W 1993 r. Oddział dla Dzieci otrzymał nową siedzibę przy ul. Parafialnej 2d.

Kierowali nią kolejno:

 Leokadia Fertner do 1956 r.

 Michał Dzwonko do 1978 r.

 Halina Mysłek do 1991 r.

 Małgorzata Lachowicz-Murawska do 2006 r.

 Od 1 stycznia 2007 r. dyrektorem biblioteki jest Elżbieta Gonet.

W styczniu 2011 r. Biblioteka zaczęła funkcjonować w nowej siedzibie przy ul. Bankowej 3, która przygotowana została w ramach projektu: Przebudowa obiektów przy ul. Bankowej na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej. Z dotacji unijnych, w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, samorząd, który od wielu lat przymierzał się do realizacji tej inwestycji, otrzymał dofinansowanie w postaci 50 % kosztów niekwalifikowanych. Przedsięwzięcie swoim zakresem objęło przebudowę dwóch budynków położonych przy ulicy Bankowej, wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Jeden z nich to willa z lat 20. XX w., którą wzniesiono dla dyrektora fabryki nici Gruschwitz Textilwerke. Zdewastowany przez działania wojenne obiekt, po remoncie został przeznaczony na potrzeby szpitala dziecięcego, a następnie na dziecięce przychodnie specjalistyczne. Drugi obiekt, który został nie tylko wyremontowany, ale i rozbudowany - to były budynek rejestru usług medycznych. Ponadto z przyległego terenu został utworzony wewnętrzny park z elementami małej architektury, projektowaną zielenią i siecią chodników oraz amfiteatrzykiem na dziewięćdziesiąt miejsc, zbudowanym w ramach tego samego projektu.

Po przeniesieniu zbiorów ze starej siedziby i zbiorów ze zlikwidowanych z dniem 1 grudnia 2010 r. trzech filii oraz zainstalowaniu elektronicznego systemu wypożyczeń, 31 stycznia 2011 r. został otwarty Oddział dla Dzieci, nazwany Biblusiem, a 14 lutego 2011 r. Biblioteka Główna.

Opracowała: Elżbieta Gonet

Elżbieta Gonet - dyrektor MBP
Elwira Bajran - główna księgowa

Leszek Pańczak – administrator sieci komputerowej/ inspektor ochrony danych osobowych

Dział Administracyjno-Finansowy

Anetta Małek - kierownik Działu
Robert Kajdanowicz - operator urządzeń bibliotecznych/pracownik gospodarczy
Ewa Dłuska - pracownik gospodarczy
Wioletta Korbecka - pracownik gospodarczy

Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów

Szymon Maksymów - kierownik Działu, bibliotekarz systemowy
Sylwia Mazurkiewicz - stanowisko ds. gromadzenia i opracowywania zbiorów
Ireneusz Lachowicz - stanowisko ds. obsługi magazynu oraz ds. gromadzenia i opracowywania zbiorów

Dział Udostępniania Zbiorów

Beata Hajdrych - kierownik Działu

Stanowiska ds. obsługi czytelnika:

 • Eliasz Gramont
 • Tomasz Jędraszak
 • Karolina Mackiewicz
 • Tomasz Małek
 • Małgorzata Tatuśko
 • Cezary Siciński
 • Natalia Walczak
 • Urszula Werszko
 • Agata Wojtkowiak

Oddział dla Dzieci ,,Bibluś"

Krystyna Zakrzewska - kierownik Oddziału
Stanowiska ds. obsługi czytelnika:

 • Alicja Nowaczyk (zastępstwo za Monikę Piotr)
 • Jadwiga Stojecka

Filia

Jolanta Rejnuś - kierownik Filii
Stanowiska ds. obsługi czytelnika:

 • Klara Bartoszewicz
 • Olga Jakubiszyn

 

Dane o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2018

Liczba zarejestrowanych czytelników*

 

6096

Czytelnicy odwiedzili bibliotekę łącznie (liczba odwiedzin wypożyczalni i czytelni)

66 969

Odwiedziny w wypożyczalniach

49 771

Odwiedziny w czytelniach

17 198

Liczba wypożyczeń książek na zewnątrz

126 110

Liczba wypożyczeń książek na miejscu

765

Liczba wypożyczeń czasopism na zewnątrz

3 604

Liczba wypożyczeń czasopism na miejscu

10 739

Liczba wypożyczeń zbiorów audiowizualnych i dokumentów elektronicznych na zewnątrz

5 084

Liczba wypożyczeń gier planszowych na zewnątrz

323

Łącznie na zewnątrz i w czytelniach zanotowano wszystkich udostępnień materiałów bibliotecznych

146 625

W przeliczeniu na 1 czytelnika udostępniono łącznie materiałów bibliotecznych (liczba mieszkańców - 38999 stan na VI 2018)

24

W przeliczeniu na 1 mieszkańca udostępniono łącznie materiałów bibliotecznych

3,76

Liczba korzystających z internetu

6 669

Dni otwarcie w ciągu roku

304


*jest to liczba czytelników, którzy potwierdzili swą przynależność do MBP w 2018