O BIBLIOTECE
» Aktualności
» O bibliotece
» Filie
» Kontakty
» Pracownicy
» Statut
» Zbiory
» Statystyki
» Czasopisma
» Regulaminy
» Wirtualny spacer
» Szachy plenerowe
» Skargi i wnioski

POLECANA LITERATURA
» Arcydzieła literatury
» Złota lista dla dzieci

Oddział dla Dzieci
» Nowosolanie Czytają Dzieciom
» Teatrzyk dla dzieci
» Czytanie na dywanie

DOSTĘPNE CZASOPISMA

Godziny otwarcia:
Biblioteka Główna i Oddział dla Dzieci ul. Bankowa 3:
poniedziałek 12.00 - 18.00
wtorek - piątek 10.00 - 18.00
sobota 10.00 - 16.00

Filia przy ul. 1 Maja 14
poniedziałek - piątek 11.00 19.00
sobota 10.00 - 16.00

Adres internetowy: www.biblioteka.nowasol.pl

Biblioteka Miejska w Nowej Soli została udostępniona społeczeństwu 3 maja 1947 roku.
Pierwsza siedziba Biblioteki, która mieściła się przy ulicy Witosa była wspólna z Muzeum oraz redakcją "Gazety Zielonogórskiej". Wraz z przeniesieniem siedziby powiatu do Nowej Soli w 1953r. Biblioteka zaczęła pełnić funkcję placówki powiatowej. W 1958r., powołano Oddział dla Dzieci i cztery filie.
Przez 46 lat (1964 -2010) siedziba Biblioteki mieściła się przy ul. Parafialnej 2.

1 stycznia 2011 roku Gmina Miejska Nowa Sól oddała, na podstawie umowy użyczenia, na potrzeby Biblioteki nową siedzibę przy ul. Bankowej 3, która przygotowana została w ramach projektu: Przebudowa obiektów przy ul. Bankowej na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Z dotacji unijnych, w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, samorząd, który od wielu lat przymierzał się do realizacji tej inwestycji, otrzymał dofinansowanie w postaci 50% kosztów niekwalifikowanych.

Przedsięwzięcie swoim zakresem objęło przebudowę dwóch budynków położonych przy ulicy Bankowej, wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Jeden z budynków to willa z lat 20. XXw., którą wzniesiono dla dyrektora fabryki nici Gruschwitz Textilwerke. Zdewastowany przez działania wojenne obiekt, po remoncie został przeznaczony na potrzeby szpitala dziecięcego, a następnie na przychodnie specjalistyczne. Drugi obiekt, który został nie tylko wyremontowany, ale i rozbudowany - to były budynek rejestru usług medycznych. Ponadto z przyległego terenu został utworzony wewnętrzny park z elementami małej architektury, projektowaną zielenią i siecią chodników. Jeden z nich prowadzi pod mury innej, równie ważnej dla miasta instytucji kultury - Muzeum Miejskiego, gdzie znajduje się amfiteatr na dziewięćdziesiąt miejsc, zbudowany w ramach tego samego projektu.

W odrestaurowanym, zabytkowym, pięknie oświetlonym budynku swoją siedzibę ma Biblioteka Główna, Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów oraz administracja. Tam również znajduje się galeria Biblioteki i sala spotkań autorskich. W drugim obiekcie znajduje się Biblioteka dla Dzieci. Poprzez zastosowane rozwiązania architektoniczne obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Cały kompleks jest oświetlony, monitorowany i strzeżony przez firmę Bejur. Elektroniczny system biblioteczny, obsługujący gromadzenie, katalogowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, został sprzężony z systemem rfid, który chroni zbiory przed kradzieżą.
Wprowadzone do systemu bibliotecznego OPAC (On-line Public Access Catalog) dane umożliwiają szybkie i wielostronne wyszukiwanie informacji w systemie PROLIB na temat zasobów biblioteki.

Po przeniesieniu zbiorów ze starej siedziby i zbiorów zlikwidowanych z dniem 1 grudnia filii (Filii Nr 1 przy ul. Głogowskiej 28, Nr 2 przy ul. Chrobrego 60 i Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 62a) oraz zainstalowaniu systemu komputerowego, dnia 31 stycznia 2011 została otwarta dla czytelników Biblioteka dla Dzieci.
14 lutego 2011 została otwarta Biblioteka Główna.

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, finansowaną przez Gminę Nowa Sól - Miasto, działającą na podstawie Statutu, który określa nazwę, siedzibę, teren i zakres działania biblioteki, źródła finansowania, a w szczególności cele i zadania biblioteki, organy biblioteki i jej organizację.
Biblioteka jest samorządową instytucją kultury finansowaną przez Urząd Miejski.
Biblioteka działa w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
Terenem działania Biblioteki jest miasto Nowa Sól.
Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Nowej Soli. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C.Norwida w Zielonej Górze.
Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów.
2. Dział Udostępniania Zbiorów:

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

 • Wypożyczalnia
 • Wypożyczalnia multimedialna (ksero)
 • Czytelnia tradycyjna i e-Czytelnia
 • Czytelnia Regionalna

ODDZIAŁ DLA DZIECI

 • Wypożyczalnia
 • Czytelnia tradycyjna i e-Czytelnia

FILIA

 • Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci
 • Czytelnia tradycyjna i e-Czytelnia
 • Punkt Multimedialny (ksero)
3. Dział Administracyjno-Finansowy

Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory:

 • popularnonaukowe i najczęściej poszukiwane przez studentów pozycje naukowe zwłaszcza z zakresu pedagogiki i psychologii
 • literaturę piękną dla dorosłych i dzieci w formie tradycyjnej papierowej książki oraz w formie audiobooków (również w językach obcych)
 • CD z muzyką i DVD z zapisem koncertów
 • licencję Systemu Informacji Prawnej LEX na bieżąco aktualizowaną, gdzie można uzyskać pełną informację na temat poszukiwanej gałęzi prawa.
 • wydawnictwa informacyjne na CD
 • literaturę regionalną i dokumenty życia społecznego
 • czasopisma krajowe i prasę lokalną

Biblioteka prowadzi działalność upowszechniającą książkę, wiedzę i kulturę, organizując wystawy, spotkania autorskie, promocje książek i inne imprezy czytelnicze. Współpracuje z instytucjami kultury, szkołami, przedszkolami, NUTW i innymi instytucjami oraz stowarzyszeniami w celu popularyzacji książki, wiedzy i kultury.

Kalendarz
Dziś jest:
25.04.2014 r.
Jest to: 115 dzień roku.

Imieniny:
Jarosława, Marka, Wiki

WAŻNE DATY KWIECIEŃ


Archiwum aktualności

DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI
» O DKK
» DKK dla dorosłych
» DKK dla młodzieży
» DKK dla dzieci

Polecane strony WWWpropozycje